IBAN Nummer

Uitbereiding van de BIC code: IBAN nummer
Behalve de SWIFT/BIC code voor banken bestaat er ook een systeem om internationale transacties tussen persoonsgebonden (of bedrijfsgebonden) rekeningen sneller en beter te laten verlopen: IBAN. Deze afkorting staat voor International Bank Account Number.

Waaruit bestaat een IBAN nummer?

Het IBAN nummer telt hoogstens 34 karakters en heeft per land een vaste lengte. De code is als volgt verdeeld:

  • 2 letters (landcode), vastgelegd in ISO 3166-1
  • 2 getallen (controlegetal), vastgelegd in ISO 7064
  • het nationale rekeningnummer (getallen en letters)

In tegenstelling tot de SWIFT Code / BIC code verwijst dit nummer dus nooit naar een bank, enkel naar een invididuele rekening!

Welke landen werken met IBAN nummers?

Sinds 1 januari 2007 is de IBAN code verplicht bij internationale transacties binnen Europa, behalve in de landen Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië. Al snel namen andere landen (Israël, Turkije, Mauritius, Libanon, Tunesië en Saoedi-Arabië) dit systeem over.